LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 10

(Bảng tin chính thức của Khoa Luật)

Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Hai

08h00: Họp giao ban Khoa Luật Tại VPK

(TP: BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

19h30: Toạ đàm Ngày pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(TP:- Đại biểu khách mời; - Cán bộ giảng viên và sinh viên khoá 61 khoa Luật tại T8 NĐH)

15h00: Giao ban công tác HSSV

(TP: Cô Phương tại PhT6)

Ba


    


    

Năm

    

    

Sáu

    

    

Bảy

    

    

Chủ nhật

    

 

Cả tuần

- Nhà trường đón tiếp sinh viên khoá 61 hệ chính quy nhập học (Theo Công văn số 764/ĐHV-CTCTHSSV ngày 27/8/2020);

- Sinh viên Khoá 61 tham gia Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khoá đợt 2 (từ  ngày 30/10 đến ngày 25/11/2020)