LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 10

(Bảng tin chính thức của Khoa Luật)

Từ ngày 20/10/2019 đến ngày 26/10/2019

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Hai

08h00: Họp giao ban Khoa Luật Tại VPK

(TP: BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

15h00: Giao ban công tác HSSV

(TP: Cô Phương tại PhT6)

Ba

14h00: Họp ban chế độ chính sách

(TP: T.Thắng, PhT2)

19h30: Chương trình giáo dục đạo đức lối sống cho HSSV

(TP: T.Liêm, T.Hữu, C.Phương, Nhà thi đấu)

08h00: Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh 2019  

(TP: BCN, TBM tại PhT8)

Năm

 07h30: Họp HĐ xét công nhận tốt nghiệp đợt 3/2019

(TP. T.Thắng. C.Hằng, tại PhT2)

    

Sáu

    

14h00: Họp HĐ thi đua, khen thưởng Phiên 2

(TP: T.Thắng tại PhT2)

Bảy

07h30: Lễ bế giảng đào tạo TĐTS K27 và Bế giảng trao bằng ThS, TS K26

(TP: Theo TT triệu tập tại HT.A)

07h30: Khai giảng lớp đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ 

(TP: Cán bộ giảng viên theo thông tri số 32 tại Phòng họp tầng 4 nhà A1)

Chủ nhật

Cả tuần