TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA LUẬT

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 10

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 05/11/2018

08:00

Họp giao ban giữa BCN với các TL (TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

TS. Đinh Ngọc Thắng

BCN Khoa Luật, TL

Vp Trưởng khoa Khoa Luật

15:00

Giao ban Công tác HSSV

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng CTCT-HSSV, TT DV, HTSV&QHDN, TT Nội trú, Đoàn TN, Hội SV, Trạm Y tế, Bộ phận một cửa, Ban QL CS2;

- Cán bộ phòng CTCT-HSSV, TL.QLSV các viện/khoa, trường trực thuộc.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 06/11/2018

08:00

Đón tiếp sinh viên khóa 59 văn bằng 2 nhập học

ThS. Đặng Thị Thu, Phó trưởng phòng phụ trách phòng

Cán bộ phòng CTCT-HSSV và các đơn vị liên quan

Phòng CTCT-HSSV

Thứ Tư, ngày 07/11/2018

Thứ Năm, ngày 08/11/2018

08:50 

(Tiết 3) Đánh giá tập sự giảng viên, bài giảng: Quyết định hình phạt của giảng viên tập sự Bùi Hạnh Phúc, Khoa Luật 

Giảng viên tập sự Bùi Hạnh Phúc

Đại diện Công đoàn Trường; Đại diện các đơn vị: TCCB, Đào tạo, ĐBCL, BCN Khoa Luật và các giảng viên trong bộ môn

Phòng học B3.402

09:45

(Tiết 4) Đánh giá tập sự giảng viên, bài giảng: Khái niệm và đặc điểm của quan hệ pháp luật của giảng viên tập sự Đoàn Minh Trang, Khoa Luật

Giảng viên tập sự Đoàn Minh Trang

Đại diện Công đoàn Trường; Đại diện các đơn vị: TCCB, Đào tạo, ĐBCL, BCN Khoa Luật và các giảng viên trong bộ môn

Phòng học A3.304

Thứ Sáu, ngày 09/11/2018

 19:30

 TỌA ĐÀM HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ KÝ KẾT CAM KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

 TS. Đinh Ngọc Thắng Trưởng Khoa luật và các vị khách mời

Tập thể GV Khoa luật cùng các bạn SInh viên 

Tầng 8 Nhà Điều hành 

Thứ Bảy, ngày 10/11/2018

Chủ Nhật, ngày 11/11/2018

Cả tuần

- CB, GV, HV, SV toàn trường thực hiện tháng Rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm và Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm học 2018 - 2019.

- Các đơn vị đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2018 -  2019 nộp về cho thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường trước ngày 10/11/2018.