TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA LUẬT

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 09

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 29/10/2018

06:30

Đoàn TN, Hội SV triển khai kiểm tra nề nếp, nếp sống văn hóa trong ĐVTN toàn trường

(Sáng: 6h30; Chiều: 12h30)

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

Đội SVTN tình nguyện;  Đội cờ đỏ của các đơn vị.

Các cổng ra vào và giảng đường của Trường.

08:00

Họp giao ban giữa BCN với các TL (TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

TS. Đinh Ngọc Thắng

BCN Khoa Luật, TL

Vp Trưởng khoa Khoa Luật

15:00

Họp giao ban HSSV

 

Phó Tr Khoa, Quản lý HSSV

 

Thứ Ba, ngày 30/10/2018

19:30

Khai mạc Chương trình Tập huấn nghiệp vụ cho các CLB, Đội, Nhóm toàn trường

BTV Đoàn Thanh niên

 

Theo thông tin triệu tập

Hội trường A

Thứ Tư, ngày 31/10/2018

Thứ Năm, ngày 01/11/2018

08:00

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 11/2018

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Đảng uỷ, BGH; Chủ tịch HĐ Trường;  Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng phó các đoàn thể cấp trường; Trưởng ban TTrND; Thư ký HĐT, Bí thư các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ; Trưởng Bộ phận một cửa.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:30

Họp Trưởng bộ môn Khoa Luật

TS. Đinh Ngọc Thắng

VP Trưởng Khoa Luật

16:00

Họp Ban tổ chức Kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Luật

TS. Đinh Ngọc Thắng

 

VP Trưởng Khoa Luật

17:00

Họp Khoa Luật tháng 11

TS. Đinh Ngọc Thắng

 

Tầng 4 Nhà A1

19:30

Sinh Nhật CLB Thực hành pháp luật

 

 

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 02/11/2018

10:00

Họp trực tuyến của Khoa Kinh tế với GS.TS Hồ Tấn Nhựt

TS. Nguyễn Thị Thu Cúc,  Trưởng khoa

- Phòng Đào tạo;

- Khoa Kinh tế (Ban chủ nhiệm, trưởng bộ môn, giảng viên giảng dạy học phần nhập môn);

- Những người quan tâm

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

Hội nghị cán bộ Đoàn - Hội toàn trường phiên tháng 11

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

Theo thông tin triệu tập

Hội trường A

Thứ Bảy, ngày 03/11/2018

07:30

Chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Đoàn - Hội cho cán bộ Đoàn, Hội khóa 59, Ban Cán sự và thành viên các CLB - Đội - Nhóm trong toàn trường (cả ngày)

BTV Đoàn TN

 

Học viên đăng ký

Hội trường A

Chủ Nhật, ngày 04/11/2018

Cả tuần

- CB, GV, HV, SV toàn trường thực hiện tháng Rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm và Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm học 2018 - 2019.

- Các đơn vị đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2018 -  2019 nộp về cho thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường trước ngày 10/11/2018.