TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA LUẬT

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 07

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 15/10/2018

08:00

Họp rà soát công tác thanh tra, kiểm tra

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- BGH;

- Trưởng các đơn vị: Đào tạo, HCTH, KH-TC, QT&ĐT, ĐT SĐH, TCCB, TTrGD, TT ĐBCL, TT GDTX, Tổ trưởng tổ Tuyển sinh (đ/c Nhàn)

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

08:00

Họp giao ban giữa BCN với các TL (TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

TS. Đinh Ngọc Thắng

BCN Khoa Luật, TL

Vp Trưởng khoa Khoa Luật

15:00

Họp rà soát công việc tháng 10/2018

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- BGH;

- Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, Đào tạo, Đào tạo SĐH, HCTH, TCCB, KH-TC, QT&ĐT, KH&HTQT, TTrGD, GDTX, CNTT, ĐBCL, KĐCLGD, DV, HTSV&QHDN, Đoàn TN, VP Đảng - Đoàn thể

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 16/10/2018

07:30

Hội nghị công tác đảm bảo an ninh trường học, nội trú, ngoại trú năm học 2018 - 2019

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo thông tri triệu tập số 26/TT-ĐHV ngày 9 tháng 10 năm 2018.

Hội trường A

14:00

Tập huấn Công tác HSSV năm học 2018 - 2019

ThS. Đặng Thị Thu, Phó trưởng phòng

- Cán bộ phòng CTCT-HSSV;

- TL.QLSV các viện/khoa, trường trực thuộc.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 17/10/2018

19:30

PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH

Nội dung: Vụ án Tháng 10

TS. Đinh Ngọc Thắng, CLB THPL Khoa Luật

- Cán bộ phòng CTCT-HSSV;

- TL.QLSV các viện/khoa, trường trực thuộc.

Hội trường A

Thứ Năm, ngày 18/10/2018

09:00

Ra mắt nhóm chuyên gia CDIO của 42 ngành đào tạo theo tiếp cận CDIO.

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

10:00

Hội nghị trực tuyến với GS.TS Hồ Tấn Nhựt

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng Bộ môn và giảng viên dạy nhập môn ngành Sư phạm, Luật, Kinh tế, CNTT (báo cáo tiến độ dạy nhập môn ngành).

- Nhóm chuyên gia CDIO.

- Những người quan tâm.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

Chương trình Giao lưu âm nhạc với Bộ đội Biên phòng Nghệ An

Ban Thường vụ Công đoàn Trường

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 19/10/2018

08:00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Phiên 5, xét khen thưởng bậc cao)

GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 20/10/2018

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 21/10/2018

07:00

Tổ chức ngày “Chủ nhật xanh” tháng 10/2018

Đoàn TN - Hội SV trường

Theo Kế hoạch Số: 109 - KH/ĐTN ngày 3/10/2018

Khuôn viên trường Đại học Vinh, CS1, CS2, Trung tâm GDQP - An ninh Vinh.

Cả tuần

- Từ ngày 15/10/2018 Nhà trường thực hiện lịch công tác, giảng dạy, học tập theo giờ mùa đông. Cụ thể theo Công văn số 1138/ĐHV-HCTH ngày 08/10/2018 đăng trên iOffice

- Từ ngày 14/10 đến ngày 26/10/2018, Nhà trường tổ chức “Sinh hoạt công dân HSSV” đầu năm học 2018 - 2019 dành cho sinh viên khóa 55, 56, 57, 58 theo công văn số 1035/ĐHV-CTCT-HSSV ngày 18/9/2018.