TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA LUẬT

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 06

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng năm học mới 2018 - 2019

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 08/10/2018

06:30

Đoàn TN, Hội SV triển khai kiểm tra nề nếp, nếp sống văn hóa trong ĐVTN toàn trường

(Sáng: 6h30; Chiều: 12h30)

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

Đội SVTN tình nguyện;  Đội cờ đỏ của các đơn vị.

Các cổng ra vào và giảng đường của Trường.

08:00

Họp giao ban giữa BCN với các TL (TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

TS. Đinh Ngọc Thắng

BCN Khoa Luật, TL

Vp Trưởng khoa Khoa Luật

15:00

Họp giao ban HSSV

 

TLHSSV, Phó Trưởng khoa Luật

 

19:00

ĐẠI HỘI LƠP CHI ĐOÀN KHOA LUẬT NĂM HỌC 2018 - 2019

Thứ Ba, ngày 09/10/2018

08:00

Họp hội đồng thi đua khen thưởng

Tổ Công tác của Nhà trường

Trưởng khoa Luật, phó trưởng Khoa

19:00

ĐẠI HỘI LƠP CHI ĐOÀN KHOA LUẬT NĂM HỌC 2018 - 2019

19:30

Hội nghị cán bộ chủ chốt Khoa Luật

Tổ Công tác của Nhà trường

Tổ Công tác của Nhà trường; Đảng ủy bộ phận, Ban Chủ nhiệm khoa, Trưởng, phó bộ môn, Chủ tịch CĐBP, Bí thư Liên chi đoàn Khoa Luật

Phòng họp tầng 2 Nhà điều hành

20:00

Hội nghị cán bộ, viên chức Khoa Luật

Tổ Công tác của Nhà trường

Tổ Công tác của Nhà trường; Cán bộ, viên chức Khoa Luật

Phòng họp tầng 2 Nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 10/10/2018

14:00

Họp hội đồng thi đua khen thưởng

Tổ Công tác của Nhà trường

Trưởng khoa Luật, phó trưởng Khoa

19:00

ĐẠI HỘI LƠP CHI ĐOÀN KHOA LUẬT NĂM HỌC 2018 - 2019

Thứ Năm, ngày 11/10/2018

08:00

Họp hội đồng thi đua khen thưởng Phiên 4

Tổ Công tác của Nhà trường

Trưởng khoa Luật.

19:00

ĐẠI HỘI LƠP CHI ĐOÀN KHOA LUẬT NĂM HỌC 2018 - 2019

Thứ Sáu, ngày 12/10/2018

19:00

ĐẠI HỘI LƠP CHI ĐOÀN KHOA LUẬT NĂM HỌC 2018 - 2019

Thứ Bảy, ngày 13/10/2018

Chủ Nhật, ngày 14/10/2018

 

 

 

 

 

Cả tuần

Cán bộ, Hội viên, sinh viên Trường Đại học Vinh thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Tỉnh Nghệ An lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2023