TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA LUẬT

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 05

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng năm học mới 2018 - 2019

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 01/10/2018

08:00

Họp giao ban giữa BCN với các TL (TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

TS. Đinh Ngọc Thắng

BCN Khoa Luật, TL

Vp Trưởng khoa Khoa Luật

Thứ Ba, ngày 02/10/2018

15:00

Triển khai chương trình học bổng năm 2018

Trung tâm DV,HTSV&QHDN

- Nhóm từ thiện trao học bổng; đại diện Trung tâm DV,HTSV&QHDN.

- Các sinh viên dự xét học bổng.

Phòng họp tầng 4, Nhà A1

19:30

Hội nghị cán bộ Đoàn, Hội toàn trường phiên tháng 10/2018

Đoàn TN - Hội SV trường

Theo thông tin triệu tập.

Hội trường A

Thứ Tư, ngày 03/10/2018

19:30

Tập huấn biên soạn bài giảng e-Learning cho giảng viên giảng dạy Cao học khóa 26

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- TT CNTT;

- CB, GV các khoa/viện tham gia giảng dạy các chuyên đề đào tạo thạc sĩ

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 04/10/2018

08:00

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 10/2018

GS.TS. Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

Đảng uỷ, BGH; Chủ tịch HĐ Trường;  Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng phó các đoàn thể cấp trường; Trưởng ban TTrND; Thư ký HĐT, Bí thư các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ; Trưởng Bộ phận một cửa.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:30

Chương trình trao đổi chia sẻ giữa học giả và sinh viên Fulbright (Đại sứ quán Hoa Kỳ) với giảng viên và sinh viên Trường Đại học Vinh

PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện các đơn vị: KH&HTQT, TCCB, CTCT-HSSV, Đào tạo, Đào tạo SĐH, các khoa/viện.

- Thành phần tham dự theo thông tri triệu tập

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 05/10/2018

07:30

Tập huấn, cập nhật điểm mới về chế độ quản lý, sử dụng tài sản công (Cả ngày)

Ban Giám hiệu

- Trưởng, phó và cán bộ quản lý tài sản các đơn vị trong toàn trường;

- Toàn thể CB,VC các đơn vị: KH-TC, QT&ĐT, TT THTN;

- Các thủ kho trong toàn trường và Kế toán các trường trực thuộc.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 06/10/2018

07:00

Hỗ trợ giảng viên nâng cao năng lực giảng dạy có ứng dụng ICT nhằm phục vụ công tác bồi dưỡng thường xuyên (Cả ngày)

1. Cán bộ, giảng viên đi tập huấn phải mang theo máy tính cá nhân

2. Trước khi tham gia tập huấn, cán bộ, giảng viên đăng nhập vào Cổng thông tin đào tạo trực tuyến để lấy trước tài liệu và phần mềm theo các bước sau:

a. Truy nhập website Công thông tin đào tạo trực tuyến của Trường Đại học Vinh tại địa chỉ http://elearning.vinhuni.edu.vn;

b.  Đăng nhập với tài khoản của Hệ thống iOffice, mật khẩu ngầm định Dhv@123;

c.  Chọn thực đơn Trang cá nhân, chọn khóa học Tập huấn e-Learning;

d.  Xem, download các tài liệu, phần mềm.

GS.TS. Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- Giảng viên lên lớp;

- Giảng viên Viện SPTN

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Chủ Nhật, ngày 07/10/2018

07:00

Hỗ trợ giảng viên nâng cao năng lực giảng dạy có ứng dụng ICT nhằm phục vụ công tác bồi dưỡng thường xuyên (Cả ngày)

GS.TS. Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- Giảng viên lên lớp;

- Giảng viên Viện SPTN

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành