TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA LUẬT

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 04

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 24/09/2018 đến ngày 30/09/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng năm học mới 2018 - 2019

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 24/09/2018

07:30

Lễ dâng hoa báo công tại Quảng trường Hồ Chí Minh

PGS.TS. Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng

 - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: CTCT-HSSV, Đào tạo, HCTH, Đoàn TN, Hội SV.

- Đại diện lãnh đạo và TL.QLSV các khoa/viện.

- BCH, BCS các lớp khóa 59, SV khóa 59 được khen thưởng, sinh viên xuất sắc năm học 2017-2018 và SV được nhận HB tài trợ.

Quảng trường Hồ Chí Minh

08:00

Họp giao ban giữa BCN với các TL (TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

TS. Đinh Ngọc Thắng

BCN Khoa Luật, TL

Vp Trưởng Khoa Khoa Luật

Thứ Ba, ngày 25/09/2018

07:00

Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2018 – 2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập số 21/TT-ĐHV ngày 19/9/2018

Hội trường A

Thứ Tư, ngày 26/09/2018

13:30

Họp Hội đồng Tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Năm, ngày 27/09/2018

Thứ Sáu, ngày 28/09/2018

Thứ Bảy, ngày 29/09/2018

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 30/09/2018

 

 

 

 

 

Cả tuần

Nhà trường tổ chức chương trình truyền thông, tư vấn về giới tính, sức khỏe sinh sản cho nữ sinh khóa 58, 59 vào các buổi tối trong tuần. Thời gian, thành phần, địa điểm thực hiện theo Công văn số 1006/ĐHV-HTSVQHDN, ngày 11/9/2018.