TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA LUẬT

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 03

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 17/09/2018 đến ngày 23/09/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng năm học mới 2018 - 2019

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 17/09/2018

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Đặng Thị ThuPhó TP. CTCT-HSSV

- Cán bộ phòng CTCT-HSSV;

Trợ lý QLHSSV các viện, khoa đào tạo, trường trực thuộc

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 18/09/2018

10:30

Họp Công đoàn Trường

Đ/c Phạm Thị Bình - Chủ tịch

Ban Thường vụ Công đoàn

VP Đảng - Đoàn thể

Thứ Tư, ngày 19/09/2018

Thứ Năm, ngày 20/09/2018

08:00

Họp trù bị Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018 - 2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban TTrND;

- Trưởng các đơn vị: HCTH, KH-TC

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

09:30

Họp chuẩn bị khai giảng khóa đào tạo thứ 59 và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- BGH, Chủ tịch HĐT;

- Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, Đào tạo, QT&ĐT, HCTH, KH-TC, TT DV, HTSV&QHDN, Đoàn TN, Hội SV, ĐBCL;

- Trưởng các khoa/viện, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 21/09/2018

10:00

Họp trực tuyến với Giáo sư Hồ Tấn Nhựt

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch Hội đồng trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

10:30

Họp trực tuyến với Giáo sư Hồ Tấn Nhựt

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

-Trưởng các khoa/viện: Kỹ thuật-Công nghệ; Luật; Giáo dục; Sư phạm xã hội.

- Phòng Đào tạo.

- Chủ nhiệm đề tài nhập môn ngành: Kỹ thuật; Kinh tế; Sư phạm; Khoa học xã hội và nhân văn; Nông lâm ngư và môi trường.

- Nhóm nghiên cứu CDIO

- TS. Cao Thanh Sơn; TS. Ngô Thị Quỳnh Nga; TS. Chu Thị Hà Thanh; TS. Nguyễn Văn Đại và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 22/09/2018

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 23/09/2018

 

 

 

 

 

Cả tuần

Nhà trường tổ chức chương trình truyền thông, tư vấn về giới tính, sức khỏe sinh sản cho nữ sinh khóa 58, 59 vào các buổi tối trong tuần. Thời gian, thành phần, địa điểm thực hiện theo Công văn số 1006/ĐHV-HTSVQHDN, ngày 11/9/2018.