TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA LUẬT

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 03

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 24/9/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 18/9/2017

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - TP CTCT-HSSV

Trợ lý QLHSSV các khoa đào tạo, trường trực thuộc

Phòng họp tầng 6, nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 19/9/2017

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 20/9/2017

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 21/9/2017

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 22/9/2017  

07:00

Thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017

 

Hội đồng tuyển sinh;

Ban chỉ đạo thi

Các đơn vị có liên quan;

Toàn thể CBCT và TS

Khu vực Nhà A

14:00

 

Trường Đại học Vinh làm việc với Trường Đại học Suan Sunandha Rajabhat, Thái Lan

 

Đ/c Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị KH&HTQT, CTCT-HSSV, HCTH, Đào tạo, ĐT SĐH, KH-TC, Đoàn TN,  TT DV, HTSV&QHDN, Khoa Giáo dục, Viện Kỹ thuật và Công nghệ

 

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 23/9/2017

06:30

Thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017

(Sáng: 6h30; Chiều: 13h00)

Hội đồng tuyển sinh;

Ban chỉ đạo thi

Các đơn vị có liên quan;

Toàn thể CBCT và TS

Khu vực Nhà A

Chủ Nhật, ngày 24/9/2017     

06:30

Thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017

(Sáng: 6h30; Chiều: 13h00)

Hội đồng tuyển sinh;

Ban chỉ đạo thi

Các đơn vị có liên quan;

Toàn thể CBCT và TS

Khu vực Nhà A

14:00

Trường Đại học Vinh làm việc với Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Xiêng Khoảng

Đ/c Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị KH&HTQT, CTCT-HSSV, HCTH, Đào tạo, ĐT SĐH, KH-TC, Đoàn TN,  TT DV, HTSV&QHDN,

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành