TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA LUẬT

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 37

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 14/05/2018 đến ngày 20/05/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 14/05/2018

08:00

Họp rà soát công việc tháng 5/2018

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- BGH;

- Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, Đào tạo, Đào tạo SĐH, HCTH, TCCB, KH-TC, QT&ĐT, KH&HTQT, TTrGD, GDTX, VP Đảng - Đoàn thể

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

08:00

Công ty UP phỏng vấn tuyển dụng sinh viên ngành NTTS

Lãnh đạo Viện NN&TN

Cán bộ và sinh viên ngành NTTS

Hội trường cơ sở 2

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - TP. CTCT-HSSV

Trợ lý QLHSSV các viện, khoa đào tạo, trường trực thuộc

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 15/05/2018

14:00

Duyệt Đại hội Hội Sinh viên Trường lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2020

BTK Hội SV Tỉnh và BTV Đảng ủy Trường

BTK Hội sinh viên tỉnh; BTV Đảng ủy Trường; Trưởng các đơn vị: TCCB, KHTC, HCTH, CTCT-HSSV, VP Đảng - Đoàn thể; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường; BTK Hội Sinh viên Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Họp về giảng dạy online đào tạo trình độ thạc sĩ

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo Sau ĐH, TT CNTT, giảng viên 2 khoa Giáo dục chính trị, SP Ngoại ngữ tham gia giảng dạy sau đại học

Phòng khánh tiết tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 16/05/2018

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Giảng viên lên lớp

Học viên theo Quyết định 226/QĐ-ĐHV, ngày 05/4/2018

Phòng học A3.302

16:00

Khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ B2 dành cho cán bộ

PGS.TS Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng

- Đại biểu theo Giấy mời;

- Học viên theo Quyết định.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 17/05/2018

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Giảng viên lên lớp

Học viên theo Quyết định 226/QĐ-ĐHV, ngày 05/4/2018

Phòng học A4.101

08:00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Họp Ban nghiên cứu, xây dựng và triển khai chương trình đào tạo tiếp cận CDIO

GS.TS. Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Toàn thể thành viên của Ban nghiên cứu theo Quyết định số 285/QĐ-ĐHV, ngày 20/4/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường;

- Nhóm nghiên cứu viên.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

Hội nghị cán bộ trẻ năm 2018

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập số 08/TT-ĐHV, ngày 09/5/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 18/05/2018

07:15

Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 5/2018

Ban Tuyên giáo Trung ương

- Đ/c Thái Văn Thành;

- Đ/c Nguyễn Hồng Soa

Hội trường Tỉnh ủy Nghệ An (Phòng HCTH bố trí xe)

19:00

Hội thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

- BCH Đoàn Viện, Liên chi đoàn

- Các Đội thi

Hội trường A

Thứ Bảy, ngày 19/05/2018

14:00

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế văn hóa công sở của Công đoàn cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Công đoàn cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Theo Giấy mời

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Chủ Nhật, ngày 20/05/2018

07:30

Nhập học cao học đợt 1, năm 2018

Phòng CTCT-HSSV

Theo Công văn số 475/ĐHV-CTCTHSSV, ngày 8/5/2018

Hội trường A

14:00

Triển khai Quy chế học viên cao học

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng

Đại diện phòng CTCT-HSSV, Đào tạo Sau ĐH, TT ĐBCL, TT CNTT, TT TTTV Nguyễn Thúc Hào

Hội trường A

Cả tuần

- Các đảng bộ bộ phận, chi bộ tổ chức kiểm điểm 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

- Ban Truyền thông, các Khoa/Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2018.

- Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV cho sinh viên cuối khóa tốt nghiệp tháng 6/2018. Thực hiện theo Công văn số 495/ĐHV-CTCTHSSV, ngày 10/5/2018.

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần