Thứ sáu, ngày 23 tháng 2 năm 2018
Gửi câu hỏi Xóa trắng
A
TBTL He 4 N1: Điểm Trung bình chung lần thứ nhất (tính cho điểm học, thi lần thứ nhất, chưa tính điểm học lại, thi lại)
TBC he 4 N1: Điểm trung bình chung (sau khi đã có điểm học lại, thi lại).
Xếp loại tốt nghiệp thì căn cứ vào TBC he 4 N1. Tuy nhiên, nếu sinh viên học lại (do lần 1 bị điểm F) vượt quá 5% số tín chỉ thì bị hạ bằng Xuất sắc xuống Giỏi, Giỏi xuống Khá, từ Khá trở xuống không bị hạ bằng.
A
Tháng 9 Nhà trường chưa xét tốt nghiệp.
Nhà trường đang chờ 01 đợt thi tiêng Anh B1 nữa mới xét được.
Sau khi có Quyết định công nhận tốt nghiệp 30 ngày, sinh viên được cấp bằng gốc tốt nghiệp.
Hiện tại chưa xét tốt nghiệp thì sinh viên chỉ có thể xin xác nhận: đã hoàn thành chương trình đại học, đang chờ xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp.
A
Em liên hệ: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trường Đại học Vinh:
Tầng 5, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.856364; 038.3556123; 0383.855452 / máy lẻ: 329, 324
ThS. Lê Duy Linh. ĐT: 0912.690306
ThS. Nguyễn Đình Tuấn. ĐT: 0912.219879
để được tư vấn tuyển sinh cụ thể em nhé!
A
Em đến tại: Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh:
Tầng 1, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.855452 / máy lẻ: 314
A
Em liên hệ: cô Võ Thị Thuý Hằng, Trợ lý đào tạo chuyên trách
ĐT: 0989.398457; Email: vtthang1977@gmail.com
Hoặc thầy Hồ Trọng Hữu, Bí thư liên chi đoàn
ĐT: 0966.967638, Email: huulaw@gmail.com
để được hướng dẫn nhé!
A
1. Lớp sinh viên (lớp hành chính) thì em phải hỏi Trợ lý quản lý sinh viên của khoa/viện.
2. Lớp học phần thì em phải đăng nhập hệ thống Đăng ký học (Trang cá nhân) để xem nhé.
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Khoa Luật. 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3856394 Fax: (038)3855269 Email: phonglk@Vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GVC.TS. Đinh Ngọc Thắng - Trưởng khoa
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.