Được sự đồng ý của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên trường Đại học Vinh, Ban chủ nhiệm khoa Luật, sáng ngày 12 tháng 3 năm 2017, Liên chi đoàn khoa Luật đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên chi đoàn khoa Luật nhiệm kỳ 2017 – 2019 tại Hội trường A, Trường Đại học Vinh.

      Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Thiều Đình Phong - Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường Đại học Vinh. Đến dự và chúc mừng Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Nam – Bí thư đoàn Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An. Về phía khoa Luật, có đồng chí Đinh Văn Liêm - Đảng ủy viên Đảng bộ bộ phận khoa Luật cùng 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2000 đoàn viên thanh niên Liên chi đoàn khoa Luật.

     Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2017; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2019 cũng như báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2014 – 2017. Đại hội cũng đã được nghe 3 bản tham luận về các chủ để: ‘‘Một số giải pháp nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học đối với sinh viên khoa Luật’’ do đồng chí, giảng viên Nguyễn Văn Đại trình bày, chủ đề ‘‘Một số giải pháp cho việc học tiếng anh đáp ứng chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ cho sinh viên khoa Luật’’ do đồng chí, Nguyễn Mai Ly – cố vấn chuyên môn CLB Tiếng Anh khoa Luật trình bày và chủ đề ‘‘Nâng cao mô hình hoạt động CLB, đội, nhóm tại khoa Luật trường Đại học Vinh’’ do đồng chí  Trần Hoài Trinh - đại diện CLB Thực hành pháp luật trình bày.

      

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đinh Văn Liêm – Đảng ủy viên Đảng bộ bộ phận khoa Luật, Đồng chí Thiều Đình Phong - Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường đều ghi nhận những thành tích mà Liên chi đoàn khoa Luật đã đạt được trong nhiệm kỳ 2014 – 2017, đồng chí cũng hy vọng rằng trong nhiệm kỳ tới, Liên chi đoàn sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đặc biệt là việc đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa công tác học tập, nghiên cứu khoa học cho đoàn viên thanh niên để góp phần thúc đẩy phong trào học tập và nghiên cứu khoa học của khoa và Nhà trường

   

  Thay mặt cho Đoàn chủ tịch và tuổi trẻ Liên chi đoàn khoa Luật, đồng chí Hồ Trọng Hữu đã cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những phát biểu chỉ đạo của các đồng chí, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung vào nội dung các văn kiện của Đại hội cũng như chương trình hành động của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới.

     Trong chương trình Đại hội cũng diễn ra phần trao quyết định khen thưởng BCH  Trung ương TNCS Hồ Chí Minh, BCH Tỉnh Đoàn và BCH Đoàn trường cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014 – 2017 nhằm ghi nhận các thành tích của các cá nhân và tập thể Liên chi đoàn khoa Luật trong công tác đoàn và phòng trào thanh niên, đồng thời tạo động lực để các cá nhân và tổ chức tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới

   

  Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết và dân chủ, Đại hội đã bầu 15 đồng chí có đủ năng lực, trách nhiệm và tinh thần nhiệt huyết vào Ban chấp hành Liên chi đoàn khoa Luật nhiệm kỳ 2017 – 2019, đồng chí Hồ Trọng Hữu tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2019, đồng thời Đại hội cũng đã bầu ra Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên gồm 17 đồng chí.

     

    Là một hoạt chính trị quan trọng, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên chi đoàn khoa Luật nhiệm kỳ 2017 – 2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp, mang ý nghĩa lớn trong việc phát huy tính sáng tạo, tính năng động của mỗi đoàn viên thanh niên, tiếp tục tinh thần xung kích của tuổi trẻ khoa Luật trên tất cả các mặt hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng Liên chi đoàn ngày càng vững mạnh.