Vào chiều ngày 18/02/2020, thực hiện theo hướng dẫn của các cấp ủy Đảng cấp trên, theo chỉ đạo của cấp ủy Đảng bộ khoa Luật, Chi bộ Học viên sinh viên (HV-SV) khoa Luật đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Tại đại hội, Chi bộ đã báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2018 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022 căn cứ Chương trình công tác năm 2020; căn cứ Hướng dẫn số 31-HD/ĐU ngày 05/02/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đại hội HV – SV đã có sự tham sự của các đồng chí trong đảng ủy, BCN khoa Luật cùng toàn thể đồng chí đảng viên là sinh viên đang sinh hoạt tại Chi bộ khoa Luật.

Đại hội đã nghe nhiều đóng góp, trao đổi tâm huyết, thắng thắn với tinh thần xây dựng cao, ý kiến đóng góp được chuẩn bị bằng văn bản của các đảng viên và nhiều đóng góp trực tiếp tại Đại hội của các đại biểu tham dự. Đặc biệt đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu đinh hướng chỉ đạo quan trọng của đảng ủy, BCN khoa làm sơ sở quan trọng để Chi bộ xây dựng hoàn thiện Nghị quyết đại hội và chương trình hành động cụ thể trong nhiệm kì tới. 100% đại biểu tham dự Đại hội đã thống nhất với đề án nhân sự của Đại hội đưa ra. Sau đó Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành chi bộ HV-SV, bầu Bí thư, Phó bí thư của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022. Kết quả các đồng chí sau đây đã trúng cử với số phiếu tuyệt đối vào Ban chấp hành nhiệm kì 2020 – 2022:

    - Đồng chí: Nguyễn Thị Bích Ngọc – Bí thư chi bộ

    - Đồng chí: Nguyễn Hồng Đại – Phó bí thư chi bộ

    - Đồng chí: Trần Thị Lâm Oanh - Ủy viên

Ban chấp hành Chi bộ Học viên sinh viên nhiệm kỳ 2020 – 2022

Đại hội Chi bộ HV-SV Khoa Luật thành công tốt đẹp đánh dấu bước trưởng thành và phát triển quan trọng trong Chi bộ Học viên sinh viên Khoa Luật Trường Đại học Vinh.

Tin bài: Mai Anh