Vào lúc 14h ngày 17/02/2020, Chi bộ cán bộ Khoa Luật đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Dũng, cán bộ, giảng viên khoa Luật trường Đại học Vinh. Lễ kết nạp đã được tổ chức đúng quy trình, sự hướng dẫn của Chi bộ, Chi ủy khoa Luật.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng đọc đơn xin vào Đảng

Đ/c Phạm Thi Thúy Liễu - Đọc bản đánh giá, nhận xét 

Đ/c Hồ Thị Duyên - Cán bộ theo dõi, nhận xét, giới thiệu kết nạp Đảng viên

Trong lễ kết nạp, cán bộ Bùi Thị Phương Quỳnh đại diện Công đoàn khoa Luật đã đưa ra tổng hợp nhận xét đối với đ/c Nguyễn Văn Dũng.

Đồng chí Đinh Ngọc Thắng đưa ra ý kiến chỉ đạo cho Lễ kết nạp Đảng viên lần này

Với sự tham gia đầy đủ, nghiêm túc của tất cả các Đảng viên khoa Luật, Lễ kết nạp đã diễn ra nhanh chóng, hiệu quả, đạt được sự nhất trí cao trong việc đưa ra ý kiến trong lễ kết nạp Đảng viên.

Đ/c Bí thư Chi bộ Phạm Thị Huyền Sang trao quyết định kết nạp đảng viên 

Tin ảnh: Mai Anh