Thực hiện chương trình đào tạo trong kế hoạch năm học 2018 – 2019, ngày 19 tháng 6 năm 2019, được sự cho phép của Ban giám hiệu, Bộ môn Luật dân sự - Khoa Luật đã tổ chức thành công buổi báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp trường với chủ đề “Nghiên cứu đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức luật dân sự theo hướng tiếp cận CDIO” do TS. Phạm Thị Thuý Liễu – chủ nhiệm đề tài trình bày. Tham gia buổi báo cáo nghiệm thu đề tài, có đại diện của Phòng đào tạo, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.

          Tại buổi báo cáo, TS. Phạm Thị Thuý Liễu đã trình bày tổng quát nội dung cơ bản của đề tài, quy trình xây dựng các sản phẩm, giới thiệu các sản phẩm thuộc đề tài bao gồm các hệ thống sản phẩm cho 3 học phần thuộc đề tài: Luật dân sự, Luật Tố tụng dân sự, Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành Luật. Đã có 2 sản phẩm CDIO trong tổng số 3 sản phẩm của đề tài đã được thực hiện giảng dạy trong năm học 2018- 2019. Chủ nhiệm đề tài cũng đưa ra một số kiến nghị liên quan đến việc giám sát việc thực hiện các phương pháp giảng dạy, tiến độ thực hiện đề cương theo CDIO ở các lớp học phần; bố trí số lượng sinh viên hợp lý để đảm bảo chất lượng.

          Cũng trong buổi báo cáo nghiệm thu đề tài, đại diện của Phòng đào tạo, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, cũng như các nhà khoa học đã có những trao đổi, nhận xét, đánh giá về nội dung, chất lượng, hình thức của đề tài nghiên cứu khoa học và thống nhất thông qua việc nghiệm thu đề tài, nhằm phục vụ cho hoạt động giảng dạy, đánh giá khối kiến thực Luật dân sự theo hướng tiếp cận CDIO. Việc áp dụng mô hình CDIO trong đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành luật học và luật kinh tế, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo tại khoa luật.

          Sau đây là 1 số hình ảnh trong buổi Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp trường của Bộ môn Luật dân sự:

TS. Trần Bá Tiến, trưởng phòng Đào tạo trường ĐHV phát biểu chủ trì Buổi báo cáo của Tổ Bộ Môn Luật Dân sự ngày 19 tháng 6 năm 2019

TS. Phạm Thị Thúy Liễu, Trưởng Bộ Môn Luật Dân Sự, Khoa Luật, Trường ĐHV

TS. Đinh Đức Tài, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng KH&HTQT

NCS. ThS. Nguyễn Thị Thanh, thành viên ban nghiên cứu CDIO trường ĐHV, giảng viên Tổ Bộ môn Luật Dân sự

TS. Phạm Thị Huyền Sang, Phó Trưởng Khoa Luật tham gia nghiệm thu sản phẩm NCKH cấp trường năm 2019

TS. Trần Bá Tiến, Trưởng phòng Đào tạo trường ĐHV phát biểu tổng kết đánh giá

Tin bài: Chu Trinh