Quyết định của Trường Khoa khoa Luật về Thành lập hội đồng xét tốt nghiệp.doc

 

Danh sách SV xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018.xlsx

 

Biên bản họp hội đồng xét TN cấp Khoa.doc

TLĐT: Võ Thị Thúy Hằng