THÔNG BÁO

Về việc triển khai kế hoach xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy đợt 1 năm 2018 

Theo Công văn số 93 /ĐHV-ĐT ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy đợt 1 năm 2018. Khoa Luật triển khai việc xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy đợt 1 năm 2018 như sau:

1. Sinh viên từ khóa 54 trở về trước đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 làm 02 bộ  hồ sơ xét tốt nghiệp nạp về khoa trước ngày 05/03/2018 (nạp cho Cô Hằng – Trợ lý Đào tạo), hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp bổ sung (có dán ảnh, lấy mẫu đơn ở Bộ phận 1 cửa)

- Bảng điểm cá nhân, hoàn thành đủ 132TC

- Phô tô Chứng chỉ Giáo dục thể chất, Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng An ninh (hoặc Bảng điểm GDQP+GDTC của cá nhân ghi Đạt),  Chứng chỉ Tiếng Anh B1 (đối với khóa 54)

2. Sinh viên hoàn thành học phí và các khoản kinh phí liên quan trước ngày nạp đơn xét Tốt nghiệp bổ sung về khoa để Nhà trường xét công nhận tốt nghiệp

3. Sinh viên kiểm tra các thông tin cá nhân, nếu có sai sót thông tin thì mang bản sao Giấy khai sinh đến bộ phận một cửa- Phòng Hành chính tổng hợp (Tầng 1 – Nhà Điều hành) để sửa sai trước ngày 06/03/2018.

4. Đối với các học phần tự chọn nếu sinh viên có đăng ký thừa thì sinh viên nạp đơn xin hủy (theo mẫu đơn trên trang đăng ký học http://student.vinhuni.edu.vn) cho Trợ lý đào tạo để giải quyết trước ngày 05/03/2018.

   Đề nghị Lớp trưởng các lớp thông báo cho các bạn sinh viên được biết để thực hiện.


Văn bản đính kèmThông báo vv xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018.doc