Tòa nhà A0 tại Trường Đại học Vinh

Cổng chính Trường Đại học Vinh Cơ sở 1 về đêm

Tòa Nhà Điều hành Trường Đại học Vinh

Tòa nhà Điều hành

Sân khấu trường tại Không gian trước tòa Nhà điều hành công nghệ cao

Nhà B1 tại Trường

Không gian phía sau Tòa nhà A1 Trường Đại học Vinh

Không gian sau Văn phòng Khoa Luật Trường Đại học Vinh

Con đường trong Sân Trường

Ký túc Xá

Hàng ghế đá Sân Trường

Toàn cảnh không gian Trường Đại học Vinh nhìn từ tòa nhà bên 

Tòa nhà B2 Trường Đại học Vinh

Sân Trường vào mùa Đông

Ký túc xá trong khuôn viên Trường

Không gian Phía sau các Phòng học tòa nhà B

Tòa nhà B - Không gian học tập của Sinh viên

Tòa nhà A1 - Không gian học tập của Sinh viên

Không gian Trường Chuyên Trường Đại học Vinh

Ký túc xá Trường Đại học Vinh

Sân Trường Sau cơn mưa

Con đường dẫn đến Nhà điều hành Trường Đại học Vinh

Không gian về chiều tại Trường Đại học Vinh

Ảnh: Ban Truyền thông Trường Đại học Vinh (năm 2019)