Đảng bộ bộ phận

Đinh Ngọc Thắng
Phạm Thị Huyền Sang
Tăng Thị Thanh Sang
Đinh Văn LIêm
Nguyễn Thị Bích Ngọc