Bộ môn Luật Kinh tế quốc tế

Hồ Thị Duyên
Phạm Thị Huyền Sang
Trần Thị Vân Trà
Lê Hồng Hạnh
Phan Nữ Hiền Oanh
Chu Thị Trinh
Nguyễn Mai Ly
Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Hồng Nhật