Bộ môn Luật Kinh tế quốc tế

Phạm Thị Huyền Sang
Hồ Thị Duyên
Lê Thị Hoài Ân
Trần Thị Vân Trà
Lê Văn Đức
Lê Hồng Hạnh
Phan Nữ Hiền Oanh
Hồ Thị Hải
Trịnh Thị Hằng
Nguyễn Mai Ly
Nguyễn Thị Phương Thảo
Hoàng Thị Bích Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Nhật