Bộ môn Luật Kinh tế quốc tế

Hồ Thị Duyên
Phạm Thị Huyền Sang
Lê Thị Hoài Ân
Trần Thị Vân Trà
Lê Hồng Hạnh
Phan Nữ Hiền Oanh
Trịnh Thị Hằng
Nguyễn Mai Ly
Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Hồng Nhật