Bộ môn Luật Hình sự

Nguyễn Văn Dũng
Bùi Thị Phương Quỳnh
Đặng Thị Phương Linh
Nguyễn Thị Mai Trang
Nguyễn Thị Thanh Trâm
Hồ Trọng Hữu
Bùi Hạnh Phúc
Lê Thị Lý