Bộ môn Luật Hình sự

Nguyễn Văn Dũng
Lưu Hoài Bảo
Bùi Thị Phương Quỳnh
Đặng Thị Phương Linh
Nguyễn Thị Mai Trang
Nguyễn Thị Thanh Trâm
Hồ Trọng Hữu