Bộ môn Luật Hành chính nhà nước

Nguyễn Văn Đại
Đinh Ngọc Thắng
Đinh Văn Liêm
Nguyễn Thị Hà
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Hồ Thị Nga
Ngô Thị Thu Hoài
Nguyễn Thị Thùy Dung
Nguyễn Thị Mai Anh
Cao Thị Ngọc Yến
Lê Thị Hồng Phương
Đoàn Minh Trang