Bộ môn Luật Hành chính nhà nước

Đinh Ngọc Thắng
Tăng Thị Thanh Sang
Đinh Văn Liêm
Nguyễn Thị Hà
Nguyễn Văn Đại
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Hồ Thị Nga
Ngô Thị Thu Hoài
Nguyễn Thị Thùy Dung
Nguyễn Thị Mai Anh
Cao Thị Ngọc Yến
Đoàn Thị Minh Trang