Bộ môn Luật dân sự

Tăng Thị Thanh Sang
Phạm Thị Thúy Liễu
Nguyễn Thị Thanh
Hà Thị Thúy
Ngũ Thị Như Hoa
Bùi Thuận Yến
Chu Thị Trinh
Nguyễn Thị Phương Thảo