Bộ môn Luật dân sự

Phạm Thị Thúy Liễu
Nguyễn Thị Thanh
Hà Thị Thúy
Ngũ Thị Như Hoa
Bùi Thuận Yến
Nguyễn Thị Phương Thảo
Võ Thị Thúy Hằng