Hướng dẫn ôn tập Luật Thương mại là bộ sách do tập thể giảng viên Tổ bộ môn Luật Thương mại Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn. Bộ sách gồm 2 quyển với các câu hỏi lý thuyết giúp sinh viên hệ thống lại đầy đủ nội dung của quy định pháp luật doanh nghiệp và pháp luật thương mại.

       Đây là quyển sách rất có ý nghĩa đối với các bạn sinh viên luật nói chung và sinh viên chuyên ngành Luật Kinh tế nói riêng bởi cuốn sách có rất nhiều tình huống và lời giải giúp sinh viên làm quen với các bài tập có trong các đề thi, từ đó, biết cách xử lý tình huống trên thực tế và đưa lời tư vấn cho khách hàng

       Bộ sách có trên thư viện Nguyễn Thúc Hào, trường Đại học Vinh