Quyển Bình luận Khoa học Bộ luật Dân sự năm 2015 do Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn chủ biên với phương pháp bình luật chuyên sâu súc tích bình luận nội dung từng điểm,từng khoản các điều luật và có đưa ra một số ví dụ thực tiễn để phân tích và dẫn giải,giúp cho bạn đọc hiểu đúng tinh thần của điều luật. Quyển sách phù hợp với cả sinh viên, học viên và những người làm công tác thực tiễn trong ngành tư pháp.

Quyển sách gồm 6 phần:

Phần I: Quy định chung,

Phần II: Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản

,Phần III:Nghĩa vụ và hợp đồng

Phần IV: Thừa kế

Phần V: Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài,

Phần VI: Điều khoản thi hành